Verklaring persoonsgegevens & privacybeleid MS sherpa

Sherpa BV – Nijmegen – maart 2023

Rechtsgrond

U beslist zelf of u MS sherpa wilt gebruiken en daarmee of u uw persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken. Als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunt u MS sherpa echter niet gebruiken. Dit is omdat uw persoonsgegevens nodig zijn voor het gebruik van de MS sherpa. U kunt op ieder moment besluiten te stoppen met het gebruik van de MS sherpa.

Met het geven van toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens geeft u Sherpa BV, gevestigd te Ridderstraat 29, 6511 TM, Nijmegen, als verwerkingsverantwoordelijke toestemming om uw hieronder genoemde persoonsgegevens te gebruiken. Dit gebruik is volgens de afspraken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

U kunt op ieder moment uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens weer intrekken. Zie ook onderstaand “Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens”.

Welke persoonsgegevens MS sherpa verwerkt, en met welke doeleinden

Voor authenticatie en voor contact bij problemen met de app worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Uw e-mailadres en wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, wat inhoud dat wij noch derden uw wachtwoord kunnen lezen.
 • De datum waarop u per e-mail een uitnodiging heeft gekregen om MS sherpa te gaan gebruiken, of uw e-mail adres geverifieerd is, en de data waarop u een privacy statement van de app heeft geaccepteerd.
 • De inloggeschiedenis van de afgelopen twee dagen, inclusief het IP adres vanaf waar u bent ingelogd.
 • De datum waarop u voor het laatst bent ingelogd, met bijbehorend IP adres en telefoontoestel, en de laatste keer dat u uw wachtwoord ingesteld of gewijzigd heeft.
 • Het totaal aantal keren dat u bent ingelogd en alle internetbrowsers die gebruikt zijn voor de authenticatie.

Om inzicht in de symptomen van uw ziektebeeld aan u als gebruiker en/of uw behandelaars te kunnen tonen en voor de doorontwikkeling van de MS sherpa verzamelen we:

 • Antwoorden op dagelijkse vragen over bijvoorbeeld concentratie, stress, geheugen, pijn, humeur, energie en de invloed van MS op uw functioneren.
 • Sensordata die verzameld worden terwijl u testen uitvoert op uw telefoon, evenals de testresultaten. Welke data wij precies verzamelen hangt af van welke testen voor u zijn geselecteerd door uw behandelaar. Wij gebruiken data van onder meer de GPS-sensor (voor het berekenen van de afgelegde afstand tijdens looptesten), de accelerometer en de gyroscoop.
 • Persoonlijke notities die u in de app maakt, omdat ook deze waardevol voor uw behandeling of het onderzoek kunnen zijn.
 • Informatie over het type smartphone dat u gebruikt.

Persoonlijke gegevens die wij alleen opslaan indien u de profielpagina in uw app invult:

 • Uw naam; om u persoonlijk aan te kunnen spreken tijdens eventueel contact bij problemen met de app en als aanhef van mogelijke persoonlijke berichten in de app.
 • Door u ingevulde profielinformatie en medische gegevens; om referentiewaardes te bepalen en uw testresultaten beter te kunnen interpreteren.
 • Voor authenticatie en voor contact bij problemen met MS sherpa worden de persoonsgegevens opgeslagen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

De verwerkers van uw persoonsgegevens en waar uw gegevens zijn

Wij bieden uw behandelaars toegang tot uw gegevens zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken bij het monitoren van uw ziekteverloop. Indien u deelneemt aan een specifieke studie bieden wij de onderzoekers toegang tot uw gegevens in overeenstemming met de goedkeuring die u hen heeft gegeven. Uw behandelaars en/of de betreffende onderzoekers kunnen uw gegevens overnemen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of een andere database, in overeenstemming met de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van servers van IT-dienstverleners. Wij maken alleen gebruik van servers binnen de Europese Economische Ruimte.

In het belang van de ontwikkeling en het beheer van de MS sherpa app kunnen we uw persoonsgegevens delen met ons zusterbedrijf Orikami BV of met ons moederbedrijf Orikami Group BV, beide gevestigd op dezelfde locatie als MS sherpa BV.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren uw gegevens voor minimaal 5 jaar na het laatste gebruik of na het opzeggen van het account door u als gebruiker, tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld in onderzoeksverband. Na de bewaartermijn zullen we uw gegevens verwijderen. Natuurlijk kunt u ons altijd vragen uw gegevens vóór afloop van de genoemde bewaartermijn te verwijderen.

Hoe u uw gegevens kunt inzien

U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met support@mssherpa.nl. U kunt ook een verzoek bij ons indienen om uw gegevens uit onze database te laten verwijderen.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@mssherpa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar support@mssherpa.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Als uw vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens niet naar uw tevredenheid door ons worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring, vragen of opmerkingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt aan u via de applicatie of via de website http://www.mssherpa.nl/.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@mssherpa.nl.