header_img

Privacy beleid

MS sherpa

Ons privacybeleid

Privacy beleid gebruik MS sherpa app

Verklaring persoonsgegevens & privacybeleid MS sherpa app
MS sherpa BV – Nijmegen – juli 2020

Rechtsgrond
Met het ondertekenen van deze privacyverklaring geeft u MS sherpa BV, gevestigd te Ridderstraat 29, 6511 TM, Nijmegen, als verwerkingsverantwoordelijke toestemming om uw
persoonsgegevens te gebruiken. U beslist zelf of u de MS sherpa app wilt gebruiken en daarmee of u uw persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken. Als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunt u de MS sherpa app echter niet gebruiken. U kunt op ieder moment besluiten te stoppen met het gebruik van de MS sherpa app. Ook kunt u op ieder moment uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens weer intrekken.

Welke persoonsgegevens MS sherpa verwerkt, en met welke doeleinden
Voor authenticatie en voor contact bij problemen met de app worden de volgende gegevens opgeslagen:
● Uw e-mailadres en wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gehashed opgeslagen, wat inhoud dat wij noch derden uw wachtwoord kunnen lezen.
● De datum waarop u per e-mail een uitnodiging heeft gekregen om MS sherpa te gaan gebruiken, of uw e-mail adres geverifieerd is, en de data waarop u een privacystatement
van de app heeft geaccepteerd.
● De inloggeschiedenis van de afgelopen twee dagen, inclusief het IP adres vanaf waar u bent ingelogd.
● De datum waarop u voor het laatst bent ingelogd, met bijbehorend IP adres en telefoontoestel, en de laatste keer dat u uw wachtwoord ingesteld of gewijzigd heeft.
● Het totaal aantal keren dat u bent ingelogd en alle internet browsers die ooit gebruikt zijn
voor de authenticatie. Voor de ontwikkeling van de MS sherpa app, die als doel heeft de kwaliteit van leven van
mensen met MS te verbeteren, door inzicht te geven in veranderingen van onder andere testresultaten en antwoorden op dagelijkse vragen in de app in de loop van tijd:
● Antwoorden op dagelijkse vragen over concentratie, stress, geheugen, pijn, humeur,
energie en de invloed van MS op uw functioneren.
● Sensordata die verzameld wordt terwijl u de 2 minuten looptest of de cognitietest in de app doet, evenals het testresultaat. Tijdens de looptest berekenen we de door u
afgelegde afstand en uw loopsnelheid aan de hand van uw locatiegegevens, data van de accelerometer en van de gyroscoop in uw telefoontoestel. Bij de cognitietest meten
we hoe snel u signalen kunt verwerken.
● Persoonlijke notities die u in de app maakt.
● Informatie over het type smartphone dat u gebruikt.

Persoonlijke gegevens en medische gegevens die wij alleen opslaan indien u de profielpagina in uw app invult:
● Uw naam; om u persoonlijk aan te kunnen spreken tijdens eventueel contact bij problemen met de app en als aanhef van mogelijke persoonlijke berichten in de app.
● Uw geboortedatum, geslacht, lengte en gewicht, het type MS dat bij u is vastgesteld, het jaar waarin de diagnose MS bij u werd gesteld, uw EDSS score, of u medicijnen gebruikt
en zo ja, welk type medicijn; om referentiewaardes te bepalen en uw testresultaten beter te kunnen interpreteren.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

De verwerkers van uw persoonsgegevens en waar uw gegevens zijn
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in databases van het internationale bedrijf MongoDB *1, op een server van het internationale bedrijf Amazon Web Services in Dublin,
Ierland. Daarnaast worden er persoonsgegevens direct opgeslagen op de servers van Amazon Web Services in Frankfurt, Duitsland, en op de servers van het internationale bedrijf Google, in Eemshaven, Nederland en Hamina, Finland.

Wij voeren berekeningen uit op computers van Amazon Web Services (in Dublin, Ierland) en Google (in Eemshaven, Nederland). Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt door
het internationale bedrijf Auth0 *2, in de regio Europa, omdat wij hun platform gebruiken voor authenticatie doeleinden.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de MS sherpa app en de adoptie ervan, alsmede om crash rapportages te krijgen, wordt de informatie over het type smartphone dat u gebruikt
gedeeld met Google, die deze gegevens (net als al onze andere dataverwerkers) verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming.

In het belang van de ontwikkeling van de MS sherpa app, zullen we indien noodzakelijk uw persoonsgegevens delen met ons zusterbedrijf Orikami BV of met ons moederbedrijf Orikami
Group BV, beide gevestigd op dezelfde locatie als MS sherpa BV. Wij zijn niet van plan uw persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie. Bij de verdere
groei en ontwikkeling van MS sherpa kan het echter voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een ander persoon of bedrijf. Dan zullen ook uw gegevens, verkregen voor de ontwikkeling van de MS sherpa app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden overgedragen.

Bewaartermijn gegevens
We bewaren uw gegevens voor minimaal 15 jaar. Na de bewaartermijn zullen we uw gegevens vernietigen of archiveren. Het archiveren van uw gegevens zal alleen gebeuren als uw
gegevens bestemd zijn voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Hoe u uw gegevens kunt inzien
U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met
info@mssherpa.nl . U kunt ook een verzoek bij ons indienen om uw gegevens uit onze database te laten verwijderen.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen of klachten over de
verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@mssherpa.nl . Als uw vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens niet naar uw tevredenheid door ons worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring, vragen of opmerkingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt aan u via de applicatie of via de website http://www.mssherpa.nl/.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@mssherpa.nl.

*Voetnoot

1 MongoDB heeft haar Europese hoofdkantoor gevestigd te 3rd Floor, 3 Shelbourne Building, Crampton
Avenue, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
2 Auth0 heeft haar Europese hoofdkantoor gevestigd te 3rd Floor Union House 182-194 Union Street,
London, SE1 0LH, Verenigd Koninkrijk.