MS sherpa
Alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie of overdracht, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch of anderszins, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht
De auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de aan u ter beschikking gestelde software en bijbehorende documentatie (“Software”) berusten uitsluitend bij Sherpa BV. Geen titel of eigendom in de Software wordt aan u overgedragen. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA).
“MS sherpa” is een handelsmerk van Sherpa BV.
ANDROID, GOOGLE en het GOOGLE PLAY-logo zijn handelsmerken van Google, LLC. APPLE, APPLE logo en APP STORE zijn handelsmerken van Apple Inc. Alle andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
MS sherpa kan componenten of modules bevatten die Open Source of commerciële softwareprogramma’s zijn.
U mag de software of een deel daarvan niet decompileren en/of onderwerpen aan reverse engineering, tenzij dit wettelijk is toegestaan.
Niet voor diagnostische of therapeutische doeleinden of op enige andere wijze voor de reguliere medische praktijk.
  

  REF

MS sherpa

MS sherpa thuismonitoring oplossing

Product Fabrikant:

Sherpa BV

Ridderstraat 29

6511TM Nijmegen

Nederland

  

Productie Datum

2023-08-29

    SN

Versie Nummer

2.2.0

   UDI

Basic UDI: 87202999688MSsherpaBZ

UDI: (01)8720299968813(10)2.2.0

  • UDI-DI: 8720299968813

  • UDI-PI: 2.2.0

  CE

CE-markering

MDD – Class I

  MD

 

  E-IFU

https://www.mssherpa.nl/en/instructie-voor-gebruik/