header_img

Academische aanpak

MS sherpa

MS sherpa maakt deel uit van verschillende studieprogramma’s en werkt samen met verschillende klinieken en academische partners.

Publicaties over MS sherpa

Studie overzicht

DOT MS Study

Doel

Kunnen we veilig stoppen met medicatie bij MS-patiënten bij langdurige afwezigheid van ontsteking, zonder dat ontstekingen terugkeren?
Is het mogelijk om (terugkeer van) inflammatoire ziekteactiviteit en ziekteprogressie te detecteren en te voorspellen met digitale biomarkers met behulp van mobiele applicaties zoals MS sherpa?

Studiegroep

(Amsterdam UMC) N= 130 patiënten.

Planning

Protocol goedgekeurd door METC, werving loopt.

APPS MS study

Doel

Ontwikkel en verken meetmethoden met behulp van ingebouwde sensoren van smartphones en wearables om vermoeidheid, ziekteactiviteit en progressie in een dagelijkse omgeving bij patiënten met MS te kwantificeren.

Studiegroep

N => 125, 100 personen met MS, 25 gezondheidscontrole, samenwerking met Amsterdam UMC, laatste patiënt bezocht in februari 2021.

Planning

In data-analysefase, wetenschappelijke publicaties in voorbereiding.

MS Self study

Doel

Het doel van deze studie is om de validiteit, sensitiviteit en het gebruiksgemak van nieuwe mobiele zelfmonitoring instrumenten voor mensen met Relapsing Remitting Multiple Sclerose in kaart te brengen.

Studiegroep

N= 25 MS patiënten, N= 79 gezondheidscontrole.

Planning

Afgerond.

MSSM (MS)

Doel

In deze studie is het primaire doel om de effectiviteit te evalueren, in termen van zelfeffectiviteitscontrole en kwaliteit van leven, en de kosteneffectiviteit van op zelfmonitoring gebaseerde beheer van MS door het gebruik van de MS sherpa-app in vergelijking met zorg als normaal zonder MS sherpa.

Studiegroep

N= 225, 125 interventiegroep, 100 controlegroep, samenwerking met Amsterdam UMC, 3 STZ ziekenhuizen, MS4Research instituut en de Radboud Universiteit.

Planning

Protocol goedgekeurd door METC, werving loopt.

Deze studie wordt gefinancierd door het Nationaal MS Fonds en NWO.